Musik- och kulturskolan Sandels

Musiklek och instrument i Tölö

Musiklekskolan Myran

Till Musiklekskolan Myran antas eleverna utan nivåtest i anmälningsordning.
Läsårets längd är minst 30 veckor, det slutliga utfallet beror på lärarnas sjukfrånvaron. Enstaka annulleringar p.g.a. sjukdom ersätts inte med vikarie. Läsåret inleds med gemensam samling för alla åldersgruppers föräldrar.

I Baby- och Knatterytmik (0-3 åringar) medverkar föräldrarna under lektionen, som är ca 30-45 min lång. I Trollungarnas (3 åringar), Solstrålarnas (4 åringar) och Orff-myrornas (5 åringar) lektion, som är 45 min, deltar föräldrarna inte.

Suzukimetoden- Barn och föräldrar tillsammans, 3-6 år

Den internationella Suzukimetoden bygger på att barnet lär sig musik på gehör, lite på samma sätt såsom sitt modersmål. Undervisningen sker både individuellt och i grupp. Föräldrarna deltar i undervisningen och får individuell handledning i metodiken för att stödja barnet. På Sandels ges Suzukiundervisning i flöjt, violin, cello och gitarr.
Spela med färger – Pianoundervisning för barn under skolåldern, 5-6 år
Sandelshuset, 3 våningen
Topeliuksenkatu
2
Helsinki
Hae reittiohjeet!
kulturskolan sandels

Jaa tästä tietoa muille

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ilmoitus