Strömberginpuisto

Puisto, jossa koskia ja lampi

Puiston keskeinen elementti on Mätäjoki, joka koskineen ja lampineen tarjoaa merkittäviä virkistysmahdollisuuksia. Puisto jakautuu kahteen olosuhteiltaan ja luonteeltaan erilaiseen osaan. Puiston länsipuoli, jonka läpi Mätäjoen uoma virtaa, on puustoltaan ja aluskasvillisuudeltaan rehevää. Jyrkät luiskat rajaavat suojaisen laaksoalueen vilkkaasta Pitäjänmäentiestä ja Srömbergintiestä. Länsireunaltaan laaksoalue rajautuu ylempänä kulkevaan kevyen liikenteen reittiin.

Puiston itäosa muodostuu korkeimmillaan lähes 30 m merenpinnan yläpuolella olevasta, osin paljaasta kalliokukkulasta, jota hallitsee radiomasto sekä rinteillä kasvava sekapuumetsikkö. Kallion sisään on louhittu väestönsuoja, johon on ajoyhteys Pitäjänmäentieltä ja Strömbergintieltä. Itäosassa on LEIKKIPUISTO STRÖMBERG.

Strömbergintie
4
Helsinki
Hae reittiohjeet!

Jaa tästä tietoa muille

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ilmoitus